-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هیئت رایة الرضا علیه السلام | ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سخنران :
...
به نفس :
حاج کاظم غفارنژاد | و دیگر ذاکرین آل ا...
زمان و مکان:
... | ...
مشاهده از صفحه ( instagram.com/rayatolreza )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آخرین نوشته ها مشاهده آرشیو

رمضان الکریم | شب بیست و یکم

رمضان الکریم | شب نوزدهم

شب دوم مشهد مقدس | ۵ آبان ۱۳۹۸

شب اول مشهد مقدس | ۴ آبان ۱۳۹۸

محرم مشاهده آرشیو

شب دوم محرم | ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

شب اول محرم | ۹ شهریور ۱۳۹۸

مراسم سیاه پوشان | ۷ شهریور ۱۳۹۸

گزارش صوت-تصویر محرم1396