-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هیئت رایة الرضا علیه السلام | روضه هفتگی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
به نفس :
حاج کاظم غفارنژاد | و دیگر ذاکرین آل ا...
زمان و مکان:
میدان محمدیه، خیام شمالی ، امامزاده سید ناصر الدین | هر یکشنبه از ساعت ۲۱:۳۰
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شب اول مشهد مقدس | ۴ آبان ۱۳۹۸

دوشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۸، ۰۱:۲۳ ق.ظ     خادمین رایه الرضا علیه السلام    شب اول مشهد مقدس ( ۲۸ صفر )

هیئت رایه الرضا علیه السلام

سخنران :
حاج سعید تکلو

به نفس :

حاج کاظم غفارنژاد

و دیگر ذاکرین آل ا...

 

شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸

 

 

حاج سعید تکلو - سخنرانی

 

 

حاج کاظم غفارنژاد - صحبت ابتدای جلسه

 

 

حاج کاظم غفارنژاد - مناجات

 

حاج کاظم غفارنژاد - روضه بخش اول

 

 

کربلایی امیر مهدی غفارنژاد - زمینه

 

 

کربلایی امیر مهدی غفارنژاد - شور

 

حاج کاظم غفارنژاد - شور بخش اول

 

حاج کاظم غفارنژاد - شور بخش دوم

 

حاج محسن حسینی - شعر خوانی و روضه

 

حاج کاظم غفارنژاد - روضه پایانی